Ysgol Gynradd Llannon

Cymraeg (Welsh)English (United Kingdom)
Slide 1

“Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn ysgol gartrefol sy'n cynnig profiadau gwerthfawr i'w disgyblion a fydd yn seiliau cadarn iddynt adeiladu arnynt ar hyd eu hoes.” Estyn 2010.

“Ein nod yw darparu addysg eang, cytbwys a pherthnasol a hynny mewn awyrgylch cyfeillgar a chartrefol.”

“Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Llannon yn ysgol dda,  sy`n darparu addysg o ansawdd dda i ddisgyblion ar draws yr ystod gallu.”